SportNews.hr

prava sportska priča

Odlukom IO HNS-a o kriterijima za natjecanje u trećem stupnju, klubovi će morati imati matični stadion na čijoj adresi ima sjedište. Politika kroz lokalnu samoupravu dobiva mogućnost krojenja sastava lige.

Izvršni odbor NNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 29.06.2022. donio Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima/uvjetima za natjecanje u trećem stupnju natjecanja HNS-a, a odnosi se na infrastrukturne kriterije te se mijenjaju dosadašnja tri stavka piše u Odluci koja stupa na snagu današnjim danom objave.

Prema tome klub za odigravanje natjecateljskih utakmica treba imati na raspolaganju matični stadion na području grada/općine u koje/kojoj ima sjedište. Za stadion na kojem ima sjedište klub mora imati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta.

Dalje stoji u odluci da IO HNS-a uz prethodno mišljenje Natjecateljske komisije može odobriti u slučaju da se poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji matičnog stadiona dopustiti klubu da igra na drugom stadionu u svojoj županiji ili Gradu Zagrebu koji ispunjava sve uvjete ove Odluke, uz davanje roka do kada može igrati na zamjenskom stadionu, a koji ne može biti duži od jedne natjecateljske godine. Da bi se dobilo odobrenje trebaju vidljivi započeti radovi, a za drugi stadion mora postojati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta.

Kako su vlasnici svih stadiona i igrališta u Republici Hrvatskoj u vlasništvu lokalne samouprave (gradova i općina), u kojima vlast obnašaju predstavnička i izvršna tijela birana u demokratskoj proceduri preko političkih stranaka, ovime se politici omogućuje direktan upliv i odlučivanje o krojenju liga. Hoće li to neke sredine i političke opcije koristiti samo je stvar njihovog izbora. IO odbor je donio Odluku koja se odnosi samo na treći rang natjecanja tj. 2.NL, a za očekivati je da će se to dogoditi kada su u pitanju i ostali rangovi, drugi i prvi. U tom slučaju neki klubovi iz 1.NL ( Jarun i Dubrava TK) koji na matičnim stadionima nemaju uvjete, a kao što je slučaj s Jarunom koji ima mogućnost u nekom aranžmanu s Gradom Zagrebom i vlastitim sredstvima izgraditi tribine i ostale objekte za ispunjenje uvjeta odigravanja utakmica. Međutim vrijeme od godine dana ako će se tako odnositi i na 1.NL je prekratko jer proceduralno za uređenje odnosa kluba i lokalne zajednice iziskuje stanovito vrijem zavisno koji će model primijeniti, od prava građenja ili nekog drugoga koji će se vremenom iznjedriti.