SportNews.hr

prava sportska priča

Impressum

Premjer d.o.o. Zagreb, HrvatskaPremjer d.o.o. Zagreb, Hrvatska

Nakladnik SportNews.hr i SportNews-hr.info:

  • PREMJER ZAGREB d.o.o.
  • OIB: 96284751846
  • Karela Zahradnika 5
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T.+ 385 (1) 664 0844
  • F.+385 (1) 668 7343
  • http://premjer.hr/
 

Glavni i odgovorni urednik: 

  • Branko Tuđen - btudjen[at]sportnews.hr

 

 

Korisnička podrška i komentari: 

  • Dragan Đukanović - feedback[at]sportnews.hr
 
 
Fotograf:
  • Marijan Pošta Šogi     

PROMO

DIR Drvna industrija Rubinić d.o.o.
Mr. Shine 240 x 400
make-up-room